תמונת מצב של וירוס הקורונה COVID-19 בארץ ובעולם

(לצפייה מיטבית, בסמאטרפון מומלץ להטות את המסך לרוחב)

השוואה בין מדינות

השוואת נתונים בין מדינות שונות. מקור: אוניברסיטת ג'ונס הופקינס

אחוזי תמותה = מספר מתים לחלק למספר המקרים המאומתים. במקומות בהם דווח על יותר מ 25 אחוז תמותה, השמטתי את הנתונים, תחת ההנחה שמדובר בכמות בדיקות קטנה מאד ביחס למקרי המוות.

תמונת מצב עפ"י מדינה

גרפים של מספר החולים הפעילים, מקרים מאומתים, מקרי מוות, ומספר מחלימים. מקור: אוניברסיטת ג'ונס הופקינס